ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
1 นายอดุลย์ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางชญานิษฐ์ แนวสุภาพ ครู
3 นางสุภัคชญา ทองดี ครู
4 นางสาวสมปรารถนา จงท่วมกลาง ครูผู้ช่วย
5 นางสาวชไมพร แฝงเวียง ครูผู้ช่วย
6 นางสาวรุ่งนภา เวิดสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
7 นางสาวบุญงาม พลสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3