วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้  มุ่งสู่่วิชาการ  ได้มาตรฐานสากล  มากล้นด้วยคุณธรรม  นำด้านเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  เป็นมิตรกับชุมชน  เห็นผลในปี 2562

พันธกิจ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3