จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ชั้นจำนวนนักเรียนจำนวนห้องเรียน
ชายหญิงรวม
อนุบาลปีที่ 10000
อนุบาลปีที่ 283111
อนุบาลปีที่ 346101
ประถมศึกษาปีที่ 184121
ประถมศึกษาปีที่ 2611171
ประถมศึกษาปีที่ 3100101
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 573101
ประถมศึกษาปีที่ 6131
มัธยมศึกษาปีที่ 10000
มัธยมศึกษาปีที่ 20000
มัธยมศึกษาปีที่ 30000
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
รวมทั้งสิ้น4834828
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3