โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


กิจกรรมของโรงเรียน

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


e-ServiceLocation

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
หมู่ 1 บ้านวะตะแบก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
e-mail : 36030159@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://att.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : 044-857104

ผู้บริหารโรงเรียน


นายฌานธร บุญทัน
ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

นายด้วง บุญเอี่ยม
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

นางจันธิลา กางสันเทียะ
รอง ผอ.รร.อนุบาลเทพสถิต

ผลการเรียนของนักเรียน

ตรวจสอบผลการเรียนจากเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้องCopyright 2022 : โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะนุช โทนะหงษา ืีnutonahongsa@gmail.com
Website for School v. : 2022.07 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3