ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล
หมู่ 2 บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
e-mail : 36030014@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : http://bkr.chaiyaphum3.go.th/
โทรศัพท์ : -
Copyright 2023 : โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : รุ่งนภา เวิดสูงเนิน opor.4492@gmail.com
Website for School v. : 2023.02 by DL-ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 3