CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห


วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห นำโดยผอ.สุณรงค์ พลลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห พร้อมคณะครู ต้อนรับท่าน ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน  การสอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหารและคณะครู เพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ