CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียน เพื่อหาแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน