CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวรับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว นำโดย นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓