CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันคริสต์มาสประจำปี ๒๕๖๓


ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้แก่ นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
นางกาญจนา แก้วกำเนิด และ นายนพดล ฐานสินเพิ่ม รองผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้จัดขึ้น มีนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรครบทุกช่วงชั้น