CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ มอบทุนการศึกษา


ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้บริหารได้แก่ นายจิรายุส ทะนสุข ผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล 
นางกาญจนา แก้วกำเนิด และ นายนพดล ฐานสินเพิ่ม รองผอ.รร.จัตุรัสวิทยานุกูล นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ นำโดย นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ มอบทุนการศึกษา
จำนวน  3,000  บาทให้กับ เด็กชายวีระภักดิ์ ได้เจริญสุข และเด็กชายวีระภาพ ได้เจริญสุข
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3