CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คุณธเรศ ครอบบัวบาน และครอบครัว บริจาคสีทาอาคารเรียน มูลค่า 300,000 ให้กับโรงเรียนบ้านส้มป่อย


เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2564  นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย พร้อมด้วยครูโรงเรียนบ้านส้มป่อย ได้เดินทางไปรับสีจาก คุณธเรศ  ครอบบัวบาน ที่ได้บริจาคสีทาอาคารเรียน และอุปกรณ์สำนักงานให้กับโรงเรียน  มูลค่า 300,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคุณธเรศ  ครอบบัวบาน และครอบครัว เป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา