CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส้มป่อยหมู่ที่ 12 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนโรงเรียนบ้านส้มป่อย


       วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์  2564  นางสายสวาท  คำเบ้า ผู้ใหญ่บ้านบ้านส้มป่อยหมู่ที่ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส้มป่อยหมู่ที่ 12 ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน  15  ทุน  ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน  อีกทั้งยังเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศกรีม กับนักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย

       นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย  คณะครู และนักเรียน กล่าวขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 12 ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา