CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านห้วยทราย ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยทราย นายวีระพงษ์ จันตรี พร้อมด้วยครูกิ่งกาญจน์ เพชรแก้ว ผู้ดูแล โครงการทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนแบบมี เงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยมอบเงินให้แก่ นักเรียนจำนวน 13 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย เพื่อเป็นทุนการศึกษา และใช้จ่ายภายในครอบครัว