CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การทดสอบpre o-net ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านโคกแสว

นำโดย นายศราวุธ ต่อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดสอบ PreO-NET ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อทดสอบ และ เตรียมความพร้อมในการสอบO-NETประจำปีการศึกษา 2563 และนำผลการทดสอบมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป