CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การทดสอบ Pre O-net ผ่านระบบออนไลน์ โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์


เมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการจัดการทดสอบ Pre O-net ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2563 และเพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป