CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดโคกหินตั้ง


วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายไกรสร ชาติชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน และร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดโคกหินตั้ง ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ