CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การทำบุญตักบาตรอาคารเรียนหลังใหม่


โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ โดยนายอำนาจ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมกับผู้ปกครอง ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาส การทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล ในวัน อังคาร 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป