CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ร่วมใจถวายเทียนพรรษา


ในวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.30  น.  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา  ตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ  ร่วมใจทำบุญถวายเทียนพรรษา  เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา  ณ  วัดบ้านทุ่งสว่างวัฒนา  หมู่ที่ 9  วัดบ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 15  วัดบ้านดงผาสุข  หมู่ที่  16