CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รายการวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล ฯรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งทีมชายและทีมหญิง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 1 0 มีนาคม 2564 ณ โรงยิมโรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า ทีมชายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน