CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายไทรทอง และคณะครูต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต


ท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายไทรทอง และคณะครูต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต โดยทาง ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายพิสิษฐ์ คงผดุง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ข่าวโดย : คุณครูสิริราช เทพชาติ ภาพข่าว : คุณครูธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง