CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2 / 2563


วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 นายอำนาจ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาคทางการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563