CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านท่าโป่ง จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย และพิธีปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6


ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่ง ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยและนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6
โดยท่านรองผู้อำนวยการ นางธิติพร ศรีจันดา กล่าวรายงานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงพุฒ กล่าวรายงานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ในวันที่ 2 เมษายน 2564