CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           วันแห่งความสำเร็จ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้


เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนชุมชบ้านห้วยแย้ นำโดย นายอำนาจ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 มีการมอบประกาศนียบัตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนและกล่าวให้โอวาทและปัจฉิมนิเทศจากคณะครู เพื่อส่งลูกศิษย์สู่การศึกษาใหม่ต่อไป