CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓


        วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง  นำโดย นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พานักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต