CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓


      วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง  นำโดย นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศการจบหลักสูตรและพิธีมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยาง