CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( ในรอบ 1 ปี)


วัน พุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน 2564 เวลา.09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นำโดย นายอำนาจ ไพรเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาด ( คำนายครุราษฎร์ ) และ นางอมรรัตน์  ไทยประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเสมา ( พินิจอนุสรณ์ ) เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( ในรอบ 1 ปี) ของนางสาวเยาวลักษณ์ ดิษสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3