CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ จัดต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิราภรณ์ แสงทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับท่านผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เนื่องจากเดินทางมาส่งคุณครูพลอยพัชชา ป่าโสม สู่โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ทั้งนี้โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ขอยินดีต้อนรับคุณครูพลอยพัชชา ป่าโสม ด้วยความยินดียิ่ง