CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตจัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำโดยนายฌานธร บุญทัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน  มีครู D.A.R.E.จากสภ.อำเภอเทพสถิต มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและมีพยาบาลวิชาชีพจากรพ.อำเภอเทพสถิต มาให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6