CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565


โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565