CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3