CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรัญญา แซ่งหวัง


ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอรัญญา แซ่งหวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันอับ 2  ในการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565