CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโคกไค อำเภอเทพสถิต ทัศนศึกษาจังหวัดชัยนาท


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโคกไค ทัศนศึกษาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ สถานที่ที่ไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้แก่  สวนนกชัยนาท ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์ไข่นก ศูนย์รวมพันธุ์ปลาน้ำจืดลุ่มน้ำเจ้าพระยา  วัดปากคลองมะขามเฒ่า ( วัดหลวงปู่ศุข )  แม่น้ำเจ้าพระยา  และเขื่อนเจ้าพระยา ( เขื่อนชัยนาท )  เด็ก ๆ สนุกมากและได้ความรู้มากด้วย  ทางโรงเรียนบ้านโคกไค  ขอขอบคุณแม่บ้านชาวบ้านโคกไค  ผู้ปกครองทุกท่าน  ที่ไปช่วยดูแลเด็ก ๆ  และทำอาหารกลางวันให้คณะครูและเด็ก ๆ ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย