CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองดง รับการประเมินระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน


วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองดง นำโดยนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน จากสพป.ชย.3 นำโดยนายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผอ.สพป.ชย.3 นายสำลี พิมพ์ศรี ผอ.รร.บ้านหนองม่วง นายนิรันธน์ ช่องวารินทร์ นักจัดการงานทั่วไป นางวนาลิน ขามเกาะ นักวิชาการศึกษาและนางสมพิศ จงกล เจ้าพนักงานธุรการ ที่ออกมาประเมินระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียน