CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านหนองดงจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนบ้านหนองดง นำโดยนายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านหนองดง เกือบ 200 คน จัดกิจกรรมกีฬา กรีฑาภายในนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2557 งานนี้ได้รับเกียรติจากนายหาญ ภูมิวิณี ผู้ใหญ่บ้านหนองดงและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี โดยมี 5 ชนิดกีฬาคือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตองและกรีฑาอนุบาลและประถม โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน ผู้ปกครอง และกีฬาสร้างสายใยรักภายในครอบครัว