CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กีฬาเครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุม


วันที่ 6 - 10 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุมจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนห้วยสีมุมประจำปีการศึกษา 2557ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองดง โดยมีพิธีเปิด-ปิดในวันที่ 10 ตุลาคม โดยมีนายเสถียร ชาลีเครือประธานเครือข่ายเป็นประธานในพิธี นายฌานธร บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดงเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นายกอบต.หัวทะเล ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยขบวนพาเหรดที่สวยงามตระการตา และการแสดงพิธีเปิดของคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองดงอย่างสวยงาม