CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           อนุบาลเทพสถิต ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ปี 2557


                  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา  08.39  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ได้จัดให้มีพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี  นอกจากนี้  ทางโรงเรียนยังได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  - 6  รวมทั้งสิ้น 600  คน  ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว