CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           น้องๆ หัวหนอง "อิ่มท้อง พร้อม อิ่มบุญ"


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ วันนี้ โรงเรียนบ้านหัวหนองได้รับการอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน กับ นักเรียน จาก ร้อยตรีหญิง กมลชนก และ  สิบตำรวจตรี   สหนนท์ น้อยวิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด โดย มีนายทองสมาน น้อยวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับโดยในการนี้ได้นำอาหาร ของหวาน และขนม นม เนย มามอบให้ นักเรียนได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญ  คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวหนอง ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้