CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           "ปากค่าย - หัวหนอง" สานฝันการศึกษา จัดกีฬาคนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ยิ่งใหญ่


๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ วานนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว โดย นางทัศนีย์ ปราบภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว พร้อม นายทองสมาน น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนอง คณะครู พร้อมผู้ปกครอง ชาวบ้าน และคณะนักเรียน ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา คนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ปากค่าย - หัวหนอง ขึ้นโดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจาก ทต.หนองบัวระเหวเพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กทั้งสองโรงเรียน มีผลผลิตทางการศึกษาคือ นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด ควบคู่ ผลของการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีนักเรียนและประชาชนที่สนใจร่วมชมเชียร์การจัดการแข่งขันกว่า ๒๐๐ คน โดยมีการแข่งขัน ๖ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ กรีฑา และกีฬาพื้นเมือง  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้น สนุกสนาน เกิดวัฒนธรรมทางการแข่งขันกีฬาที่ ขาวสะอาด ด้วย มิตรภาพของการกีฬา  ยังความประทับใจมาสู่ทุกคนได้เป็นอย่างดี