CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านซับใหม่ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน


ในศุกร์  ที่ 27  มีนาคม พ.ศ.2558  ทางโรงเรียนบ้านซับใหม่ นำโดยนายสุเทพ  สื่อกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหม่  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษา  และนักเรียน  ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศ  และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล , ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ประจำปีการศึกษา 2557  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านซับใหม่ โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน