CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านวังพง นำโดยนายสุนทร ตับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพงให้การต้อนรับและรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘