CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังพงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ 2558


โรงเรียนบ้านวังพง ได้จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยครู นักเรียน ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ปั่นจักรยาน และเตะฟุตบอล