CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านซับใหม่จัดกิจกรรมไหว้ครู


โรงเรียนบ้านซับใหม่จัดกิจกรรม ไหว้ครู  ปีการศึกษา 2558 โดยนายสุเทพ  สื่อกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี