CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           หนองโจดเข้ม "เสริมเกราะเหล็กป้องกันเด็กจมน้ำ"


วันนี้ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองโจดร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ฝีกการป้องกันจะช่วยลดปัญหาการจมน้ำ ขยายผล เพื่อน พ่อแม่และครูในการเรียนรู้การป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำและการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน

ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ มีดังนี้

  • เกิดจากเด็กมีทักษะไม่เพียงพอ
  • เกิดจากเด็กขาดความรู้ เด็กไม่ทราบว่า การเล่นโลดโผน วิ่งเล่นไล่จับ (โดยเฉพาะบริเวณน้ำตก) หรือว่ายออกนอกบริเวณ จะทำให้เกิดอันตรายที่ช่วยเหลือไม่ทัน
  • เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น ในแหล่งน้ำมีเศษแก้ว ของมีคม หรือในทะเลบางช่วงเวลาจะมีแมงกะพรุนไฟ ในแม่น้ำที่มีพืชน้ำเช่น กอบัว ผักตบชวา มักมีงูหลบอยู่ พืชที่มีรากยาวๆ หรือสายเชือกผูกเรือจะพันขาเด็ก สายเบ็ดตกปลาที่หล่นลงในน้ำเพื่อตกปลาจะเกี่ยวขาเด็ก เป็นต้น ซึ่งในโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลหนองบัวระเหวได้อนุเคราะห์วิทยากร ในการฝึกการช้่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จมน้ำและ วิธีการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ เพื่อขยายผลให้กับ นักเรียนในโรงเรียน โดยได้รับความรู้เป็นอย่างดี