CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน


โรงเรียนบ้านวังพงรับการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จากคณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 โดยมีนายภฤศวัฒน์  คุณสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 และคณะได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการและให้คำแนะในการดำเนินการโครงการ โดยมีนายสุนทร  ตับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ