CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านโนนเชือก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


นายมานิตย์  พรหมทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก   และบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่  ๒๕๕๙  ขึ้นในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนบ้านโนนเชือก มีกิจกรรมแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น    และมีการมอบของรางวัลให้กับนักเรียน  กิจกรรมการตอบปัญหา  และตบท้ายด้วยการแสดงของคณะครูที่ได้ย้อนวัยเป็นเด็กอีกครั้งด้วยการสวมใส่ชุดนักเรียนขึ้นแสดงประกอบเพลง T 26  สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความร่วมมือ  ร่วมใจของทุก  ๆ  ฝ่าย  ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้