CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชาสัมพันธ์สัญจร(กฟผ.) ณ โรงเรียนบ้านโนนเชือก


          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. - 11.30 น. นายมานิตย์  พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเชือก กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ที่มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร บรรยายให้ความรู้เรื่องพลังงานและระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และสนันสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเชือก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 80 คน  บรรยายกาศในกิจกรรมมีการตอบคำถาม เล่นเกมชิงรางวัล และมีเซอร์ไพรส์วันเกิดนักเรียนทั้ง 4 คนที่เกิดเดือนมิถุนายน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆอีกด้วย