CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           กิจกรรมวันครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู2500)


โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500)ได้จัดกิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติการเลือกตั้งที่ถูกต้อง