CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน