CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           รณรงค์ประชามติ


โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชามติ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม