CPM3 NEWS : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3

           โรงเรียนบ้านส้มป่อยต้อนรับจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดชัยภูมิ


นายชูศักดิ์  ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  มาเป็นประธานเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านส้มป่อย  มีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิ   นายอำเภอจัตุรัส  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย  กำนันและผู้นำชุมชนตำบลส้มป่อย  ประชาชนตำบลส้มป่อยร่วมพิธีเปิดและชมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

นายบุญรอด  จงมุม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  และผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  เวลา  09.00 น.  ในกิจกรรมมีพิธีเปิด และมอบถุงยังชีพ รถจักรยานคนพิการ  มีการจัดบูธของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน  มีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลส้มป่อย  การแสดงดนตรีไทย  รำไทย ลีลาศ  และดนตรีสากล  นักเรียนโรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้านโนนเชือก และโรงเรียนบ้านหนองม่วง มาชมและร่วมเล่นเกมในบูธต่างๆ